top of page
הקמת גינה קהילתית
Finger on the Map_edited.jpg

מצאו מקום לגינה

חשוב שהשטח יהיה נוח בעבור הקהילה ויותאם לפעילות גינון קהילתי. אנו ממליצים על איתור ותיאום השטח עם הרשות המקומית.

בנו קהילה

אתרו אנשים וקבוצות בקהילה המתענינים בהקמת גינה קהילתית

223339502_254156742902380_63316305606461

חפשו שותפים מקומיים

 

גייסו פעילים מקומיים ואת הרשות המקומית, עסקים מקומיים, עמותות ותורמים על מנת לבנות א-טיפוס לפרויקט.

חלוקת אחריות

חלקו משימות ותפקידים לפי תחומי מומחיות ועניין השותפים

הגדירו תפקידים להובלה

הגדירו ביחס עם חברי הקהילה את בעלי התפקיד המובילים כדוגמת רכז, גזבר ואחראי השקייה

Garden Soil_edited.jpg

 קרקע טובה

קרקע פוריה ועשירה היא המפתח לגידול צמחים. אנו ממליצים על הקמת קומפוסטר בגינה על-מנת לתמוך בגידול צמחים .

הנחייה

הגינה משמשת לחשיפת חברי הקהילה לנושאי גינון, אקולוגיה וסביבה וקהילה.

223143967_524373825376037_51543898966248

חשיפה

 חשפו את העשייה שלכם!

פרסמו את הגינה, אולי אפילו כתבו כתבה לעיתון המקומי שלכם.
הפיצו וספרו על הפרויקט בכדי למשוך, להגדיל ולרענן את הקהילה הפעילה.

אחזקת גינה קהילתית

הגדילו מרחב השפעה

צרו קשר עם ארגונים קהילתיים ופעילי גינות קהילתיות נוספים באזורכם וערכו שיתופי פעולה בגינתכם. הרחיבו את הפעילות גם מעבר לגבולות השכונה והעיר.

Family at Outdoor Event_edited_edited.jpg

תכננו אירועים עבור הקהילה

ימי פעילות ועבודה קבועים

ימים ושעות פעילות קבועים הם מרכיב חשוב לבניית מחוייבות וקהילה. אנו ממליצים על פעילות שבועית או דו-שבועית לכל הפחות.

גינות קהילתיות הן מרכזים קהילתיים תחת כיפת השמיים. תכננו אירועים כדי להפוך את הגינה שלכם לחלק מהפעילות הקהילתית השכונתית. אירועים דוגמאת  העשרה לילדים, מפגשים לציון עונות השנה וחגים ופעילות אומנותית מסוגים שונים.

הקמת גינה קהילתית
אחזקת הגינה
Volunteers_edited.jpg

טיפוח הקהילה

לאנשים יש רעיונות מעולים! עודדו את חברי הקהילה לתת משוב והצעות. אלו, מסייעים ליצור שינוי חיובי בגינה, בשכונה ובקהילה.

שתפו פעולה עם עסקים מקומיים

באמצעות שיתוף פעולה עם עסקים מקומיים בגינה, אתם מסייעים לקהילה ומחזקים את השותפויות המקומיות באזור.

תכננו למצבי משבר ואתגרים

Traffic Cone_edited.jpg

התכננו למצבי משבר ולאתגרים

בדקו בחלק השאלות ותשובות בכדי לראות כיצד להתמודד עם ונדליזם, גניבות, שינוי בצוות הגינה המוביל, היעדר תקציב ואתגרים נוספים.

bottom of page