top of page

Community gardens in Israel

רוצה להתנדב בגינה
רוצה לאתר גינות באזורך
מי אנחנו

גינות קהילה בישראל היא עמותה המסייעת לגינות קהילתיות בישראל.
אנחנו חממה לפעילי גינות קהילתיות ומרכז למידע, שיתוף ולמידה.

מה אנחנו עושים

אנחנו עובדים עם פעילים בגינות ועם רשויות מקומיות בכדי לבנות את קהילת הגינון הקהילתי בישראל.
אנו מקדמים חינוך סביבתי, מלמדים טכניקות לחקלאות בת קיימא ומקדמים טיפוח אקולוגיה מקומית בקהילות המקומיות בישראל.

איך אנחנו עושים את זה

בנוסף לדפי איך להקים גינה קהילתית ושאלות חוזרות בדף זה, אנו מספקים מפה ארצית של גינות קהילתיות בישראל ומציעים סדנאות ואירועים בנושא גינון ובינוי קהילה, וכן מספקים סיוע וליווי אישי במקרה של פניה אלינו

SUPPORT OUR CAUSE

אנחנו מאמינים שכל אחד ואחת יכולים לחוות את חדוות הגינון הקהילתי בשכונתם. הצטרפו אלינו בהפיכת ישראל לירוקה יותר.

Thank you for helping us make a difference!

donate anchor
bottom of page