top of page
ההשפעה שלנו

גינות קהילה בישראל משיגים עתה באמצעות היוזמות שלנו מאשר לפני כן. אנו עובדים על פרויקטים מרגשים שונים בכדי לשפר את פעילות הגינון הקהילתי בישראל וגאמים בהתפתחות ובהישגים המצטברים שלנו. קראו עוד אודות מה אנו עושים, למי אנו מסייעים וכיצד אנו פועלים בכל יום להביא לשינוי חיובי.

416

גינות בפרויקט המיפוי

בכדי להיכנס למפת גינות קהילה בישראל

הקליקו כאן.

8,500

תמיכה בפעילים

אנו מגדירים פעיל ככל מי שמתנדב בגינה קהילתית לפחות פעם בשבוע.

416,000

מ"ר של גינות בישראל

היקף השטחים המוקצים לגינות קהילתי בישראל הולך וצומח.

1,100

מתנדבים שגוייסו

גייסנו מעל 1,100 מתנדבים לסייע בגינון ואחזקת גינות קהילתיות בישראל.

416

לימוד וחניכה

חשפנו וחנכנו מעל 400 אנשים בנושא גינון קהילתי

חלק מהעשייה שלנו

bottom of page